Psychika 3 roky stara

V podmienkach prašnosti vzduchu je potrebné nasmerovať zariadenia s certifikátom ATEX a konštrukciami navrhnutými a vyrobenými v súlade s odporúčaniami ATEX, ktoré sú potrebné v regiónoch EÚ.

V praxi som v podmienkach poprášenia práškovými farbami mal uhlie alebo prach organického pôvodu (napr. Drevo, predovšetkým je potrebné zabezpečiť adekvátne odstránenie prachu. Efektívna extrakcia prachu ATEX (extrakcia prachu z atexu úspešne odstraňuje väčšinu nebezpečenstiev, ale aby mohla fungovať hladko, je vhodné zaviesť správne vyvinuté a možno efektívne technologické, technologické a procesné riešenia. Ktoré riešenia?

Odsávanie prachu ATEX v prevádzkeČinnosť odprašovania ATEX (dobrá v súlade s európskymi smernicami sa vzťahuje na:- pomocou miestnych viazacích prostriedkov, ktoré by mali byť umiestnené v blízkosti zdrojov, ktoré vyžarujú výbušné atmosféry, sú riasy samonosnými ramenami, priemyselnými kapucňami alebo špeciálnymi prísavkami,- pravidelné vysávanie povrchov, na ktorých sa vyrábajú jemné častice (napríklad okolo obrábacích strojov, by sa na konečný účel mali používať priemyselné vysávače,- dobré uzemnenie pracovných nástrojov a jednotlivých odprašovacích zariadení, pretože môže tiež vytvárať elektrostatické náboje - uzemnenie zabraňuje tomuto javu,- správna konštrukcia odvodňovacích kanálov a ich zakrytie pred eróziou,- používanie ventilátorov, filtrov a príslušenstva na zber prachu navrhnutých v súlade s odporúčaniami ATEX a s príslušnými certifikátmi.Pre čo najväčšiu možnú ochranu proti explózii, systémy na odsávanie prachu ATEX stoja za to, aby sa dovybavili v spôsoboch hasenia (iskry a / alebo oheň v samotných inštaláciách.