S konzultaciou v sulejowe

Pre súčasné dievčatá, ktoré pri výrobe posmeškov po celom Poľsku uprednostňujú saturáciu obrazom vynikajúcich anachronizmov, sa Sulejowovi pravdepodobne zjavuje významný pás. Jedno z najobľúbenejších miest vojvodstva v Lodži, ktoré prevzali kroniky, teda netrpezlivo odráža nadšencov stredovekého dizajnu. Čo ich tu povzbudzuje? Užitočný vek, ktorým je kostol sv. Márie Smarkuli tiež sv. Tomasz Kantuaryjskiego. Súčasný kostol je jedným z mnohých zvyškov, ktoré prežili na cisterciánskych národných poschodiach, a jeho architektonická stratégia stále vytvára závan. Samotný súčasník s dôležitejšími anachronizmami na cisterciánskej ceste v Poľsku a pamätníkom, na ktorý sa dá neochotne pozerať spoľahlivo. V roku 1986, po dlhom konci, sme sa vrátili do pokrajinského kláštora cisterciánov, s ktorými sa sem môžete dostať, diskutovať o zákulisí cirkvi a stretoch stád stád, ktoré sa značne zmienili o jej predmete. Lietajúce zapojenie posvätného jadra, kláštorných budov a autentických suvenírov, s ktorými sa dá nasledovať akoby na každom kroku - tak sa súbor zameriava na to, že pohostinnosť v súčasnom pozadí bude pre každého z nás skvelým pocitom.