Sprava o registracii

PsorilaxPsorilax - Zlepšite stav Vašej pokožky a vyhrajte s psoriázou!

Každý podnikateľ predstavujúce domáci nazýva pokladnice zápasí každý deň so vzdialenými problémy, ktoré tieto zariadenia môžu generovať. Ako všetky výpočtovej techniky, pokladne nie sú bez vád a niekedy poškodený. Nie všetky obchodné majiteľ vie, že v určitom okamihu, ktorý sa pohybuje v registri pomocou pokladnice, by mal mať niekoľko takého zariadenia - samozrejme v prípade neúspechu tohto ideálu.

Neexistencia záložnej pokladnice elsab pri pokračovaní predaja produktov alebo služieb môže mať vplyv na uloženie pokút daňovým úradom, pretože zabráni zaznamenaniu predaja, keď dôjde k poruche hlavného zariadenia. Dokumenty uložené v pokladnici by mali obsahovať servisnú knižku fiškálnej pokladnice. V tomto ohľade nie sú len opravy vykonané na prístroji, ale aj informácie o fiškácii pokladníc alebo o zmenách v jeho myšlienkach. V služobnom umení musí byť tiež uvedené jedinečné číslo, ktoré daňový úrad poskytol pokladničnému úradu, názov podniku a adresa miesta, v ktorom je hotovosť prijatá. Všetky tieto tipy sú potrebné v prípade kontrol z daňového úradu. Všetky novinky v povedomí a opravách fondu sú úlohami špecializovanej služby, s ktorou by mali mať všetky podniky využívajúce pokladne podpísanú zmluvu. A čo viac - mali by ste informovať daňový úrad o všetkých zmenách v službe pokladníka. Predaj vo fiškálnych sumách by sa mal previesť do nepretržitého typu, takže ak je registračná pokladňa plná, názor sa musí vymeniť za nasledujúci, pričom sa bude pamätať na načítanie pamäte. Čítanie pamäte pokladnice môže existovať - ​​aj keď je opravená, ale len oprávnenou osobou. Okrem toho je potrebné túto prácu ukončiť v prítomnosti zamestnanca daňového úradu. Od čítania fiškálnej pokladnice sa pripraví príslušný protokol, ktorého kópia sama vstupuje do daňového úradu, a druhá pre podnikateľa. Túto správu musí uchovávať spolu s ďalšími dokumentmi týkajúcimi sa pokladnice - jej vrátenie môže byť ovplyvnené uložením pokuty úradom.